Musikprofil

På den Skandinaviska skolan i Madrid har vi haft muikprofil sedan 2011. Musikprofilen börjar redan på förskolan. Alla barn på förskolan har musik två dagar i veckan.  Genom musiken utvecklar barnen redan tidigt språk, motorik, självkänsla, rytmkänsla och glädjen att sjunga och spela tillsammans. 

Alla barn på Förskolan har två musiklektioner per vecka.  I grundskolan har alla elever från och med Åk 3/Year 4 möjligheten att delta i extra musikundervisning på skoltid.     

Lektionerna är upplagda på så sätt att alla sjunger och spelar tillsammans som en grupp. Eleverna lär sig att spela gitarr, bas, trummor, keyboard och att sjunga. Två musiklärare arbetar med halvklasser. Alla elever lär sig från den nivå dom befinner sig på, oavsett om dom har uppnått den här på skolan eller någon annanstans.  Det spelar ingen roll om man är nybörjare eller “halvproffs”, vi lär oss tillsammans från den nivå vi är på.

Från och med Åk7 / Year 8 har vi en skolkör. Elever från båda avdelningarna deltar och medverkar vid olika evenemang både på och utanför skolan. 

Vi använder oss av allt vi lärt oss under skolåret på olika evenemang såsom julbasar, Santa Lucia, FN dagen, Valborg, konserter, mm.

Den Skandinaviska skolan erbjuder också musik som eftermiddagsaktivitet. För närvarande erbjuder vi förljande eftermiddagsaktiviteter i musik: 

  • Ensemble spel
  • Gitarrgrupper
  • Keyboardgrupper
  • Sånggrupper
  • Trumgrupper
  • Basgrupper

Musik är för oss ett språk, ett sätt att uttrycka sig på och ett sätt att bilda gemenskap. Musiken hjälper både kropp och själ och får oss att jobba tillsammans, därför kan man som elev dra nytta av musiken på alla plan i livet och på skolan. Musik är glädje och vi lär oss genom att ha kul tillsammans. Alla bidrar med något!