Kiva

Skandinaviska skolan i Madrid är mycket stolt över att vara den första skolan i Spanien som har infört KiVa programmet. KiVa är ett forskningsbaserat anti mobbningsprogram som utvecklats på universitetet i Turku, Finland. 

 

Elevers välbefinnande har alltid varit en hjärtesak för oss på skolan. Med KiVa programmet har vi kunnat strukturera upp ett sätt att hjälpa eleverna att utveckla värderingar som t.ex respekt för andra.

 

Programmet har tre olika delar:

förebyggande, ingripande och övervakning.  Dessutom har KiVa både universella och väl genomarbetade åtgärder. Universella åtgärder är dom som eleverna jobbar med under skoltid, medans dom andra åtgärderna är dom som vi använder när vi misstänker mobbning. 

 

Eleverna jobbar med KiVa på sina “Life Talk” lektioner.

Ackreditering

Mer information om KiVa: www.kivaprogram.net