Undervisningsfilosofi

Undervisningsfilosofi

 

Den Skandinaviska utbildningsfilosofins grundidé är att varje elev har rätt till att få uppmärksamhet/omsorg och respekt, och på samma gång vägledning samt råd för att hjälpa eleven utveckla sin fullständiga potential i en trygg och stabil omgivning där barnet är uppmuntrad att lära sig av sina egna misstag.

Dessa värderingar kan ni hitta i den svenska läroplanen. Nästa avsnitt handlar om hur vi lär ut dessa värderingar.

Eleverna alltid i centrum:

 • Varje elev är unik och får den uppmärksamhet hen behöver, enligt hans/ hennes mognadsnivå.
 • Varje elev utvecklas i sin egen takt.
 • Varje elev arbetar utifrån den nivån han/hon har uppnått.

Vi gör detta genom att:

 • Ha tillräckligt små grupper för att lärare och övrig personal ska kunna få en personlig och nära relation till varje elev.
 • Lyssna på varje elevs önskemål och ger dom tid att uttrycka sina åsikter.
 • Sätta  utmanande akademiska mål och ger lärarna flexibilitet i hur man kan uppnå dessa, beroende på varje elevs mognad
 • Låta eleverna  i samma klass och ämne jobba på olika nivåer.
 • Ha ett “Hälso team” som arbetar snabbt med att förebygga eller åtgärda vad som kan komma upp, tex elever som behöver speciell hjälp.

 

Respekt for för andra:

 • Eleverna känner och vet att de är lika mycket värda och rättvist behandlade.
 • Eleverna kommer från mycket olika bakgrunder, på skolan finns många olika nationaliteter representerade.
 • Eleverna lär sig att visa solidaritet med dom svaga och utsatta.
 • Skolan har nolltolerans mot förnedrande behandling och diskrimination.

Vi gör detta genom att:

 • Förklara för en elev vad han/hon har gjort för fel och varför det inte tolereras (någon eller du själv kan skadas, någon kan bli ledsen etc) istället för att bara säga att så är reglerna.
 • Ha  utbildad personal,  för att på ett tidigt stadium hitta eventuella svårigheter och hänvisa dem vidare till elevhälsoteamet.
 • Prata med eleverna om orättvis behandling.
 • Prata om mångfald och andra länders traditioner och seder.
 • Visa nyfikenhet och intresse  för andras språk och kulturer.
 • Arbeta tillsammans mellan sektionerna; den  Skandinaviska och den Internationella (tex musikprojekt, Internationella veckor, m.m.).
 • Tillåta eleverna att studera våra tre språk på skolan (svenska, engelska och spanska) samt ytterligare språk.
 • Anordna temadagar då vi i blandade åldersgrupper lär oss om  respekt och att visa hänsyn för varandra genom en diverse roliga aktiviteter.

En trygg och uppmuntrande miljö:

 • En liten skola där vi är som en familj.
 • Lugn och fredlig miljö.
 • Eleverna  känner att dom blir sedda och hörda.
 • Reducerat antal elever per lärare.

 

Vi gör detta genom att:

 • Ge möjlighet till föräldrarna att prata med lärarna innan eller efter skoldagen ifall de vill ta upp något som oroar dem.
 • Ha små klasser med ett högt antal lärare/elev.
 • Begränsa antalet elever i skolan, till en klass per årskurs, ibland mindre (åldersintegrerade klasser).
 • Mycket grönområden, stora fönster och öppna dörrar för att ha bättre insyn i klassrummen.
 • Ha en säker/trygg miljö där det är ok att lära sig av sina misstag.
 • Kontinuerligt utvärdera elevernas skolarbete och att på det sättet kunna se framsteg och möjliga förbättringar.
 • Ge en känsla av stolthet för skolan.
 • Sjunga vår egen “Skolsång”.
 • Njuta och ta del av alla musikframträdanden som vi har på skolan, både för föräldrar, elever och personal.

 

 

En nära relation till naturen:

 • Främja en känsla av ansvar för miljön  hos varje elev (t. ex. kärlek till naturen, hålla rent på vår skola, återvinning, mm.).
 • Vistas utomhus oavsett vädret.
 • Främja förståelsen för hållbar utveckling.
 • Främja en känsla av tillhörighet och ansvar för skolan.

 

Vi gör detta genom att:

 • Erbjuda stora grönområden med mycket buskar och träd.
 • Uppmuntra eleverna att hålla rent och städa upp.
 • Uppmuntra återvinning.
 • Uppmuntra eleverna att ta hand om sina tillhörigheter.
 • Böcker är ofta lånade (och måste ges tillbaks till skolan i samma skick som de mottogs).

En bra relation med all personal;

 • Kompetent, engagerad och ansvarsfull personal som är känslomässigt mogen och stabil.
 • Ett bra relation till varje elev.
 • Lärarna  fungerar som förebilder.
 • Förtroende och kontinuitet i relation till lärare.

Vi gör detta genom att:

 • Noggrant välja ut vår personal, med inte bara rätt utbildning, utan också med en drivkraft och ett intresse att stödja vår verksamhet.
 • Om möjligt, anställa personal med skandinavisk utbildningserfarenhet till båda sektionerna. Om det inte är möjligt erbjuds ny personal fortbildning  i skandinavisk utbildningsfilosofi och tillvägagångssätt.

 

 

Självständiga individer:

 • Att leka är en mycket viktig del i lärandet, speciellt i yngre åldrar.
 • Elevernas globala utveckling, kognitiv (språk, motoriska färdigheter etc) och emotionell utveckling.
 • Förvänta sig att eleven tar personligt ansvar för sina tillhörigheter.
 • Fokusera på om hur man hittar  information.
 • Främja en kreativ och experimentell miljö.
 • Ett kritiskt tänkande och det viktiga i att utveckla ett eget synsätt på saker och ting.
 • Uppmuntra ett livslångt lärande.

Vi gör detta genom att:

 • Uppmuntra  eleverna till  att ta hand om sina tillhörigheter.
 • Inte ge alla svar, utan istället uppmuntra eleverna till att själva hitta svaren i böcker, fråga lärare eller digitala hjälpmedel.
 • Uppmuntra eleverna att kritiskt granska all information och därefter bilda sin egen uppfattning.
 • Ge eleverna de verktyg dom behöver för att skapa sig en egen åsikt.
 • Förbereda eleverna så att dom senare i livet kan klara sig själva genom att ha syslöjd och hemkunskapsklasser.
 • Se till att eleverna förstår varför dom lär sig olika saker genom att betona deras naturliga förhållande till vardagen, det kan innebära att  tillexempelvis räkna bilar på gatan och inte bara i klassrummet.

Internationell och multikulturell insikt:

 •   Förståelse för kulturer:
 •   Respekt för skillnader i kulturer.
 •   Språkens rikedom.

 

Vi gör detta genom att:

 • Ha lärarutbyte mellan dom båda sektionerna, t. ex. en engelsktalande lärare läser på engelska  på den svenska sektionen.
 • Sjunga på olika språk.
 • Ha gemensamma projektarbeten tillsammans med båda sektionerna.
 • Fira olika nationella helgdagar.

 

 

Nära relation mellan skola och hem:

 • Rak och platt kommunikation (elever, föräldrar, lärare och skolledning.
 • Föräldrar är välkomna att delta på skolans aktiviteter.
 • Öppna klassrum.

Vi gör detta genom att:

 • Ha en föräldrarepresentant från varje klass som regelbundet möts med skolledningen.
 • Välkomna föräldrar både till skolgården och klassrummen för att kunna se hur vi jobbar och var eleverna tillbringar större delen av sin dag.

Positiv attityd till idrott, hälsa och hygien:

Vi gör detta genom att:

 • Erbjuda hälsosam mat och att uppmuntra eleverna att ta med sig hälsosamma mellanmål.
 • Erbjuda naturutflykter, t ex en årlig skolresa upp till bergen (ej förskola).
 • Organisera idrottsdagar för alla elever.
 • Leda och främja aktiviteter under raster.
 • Lära eleverna hur viktigt det är med en god hygien, alla har med sig  ombyteskläder till idrotten och man duschar efter gymnastiken.