Förskolan

På förskolan ger vi barnen en trygg och bra grund att stå på. Vi tror på det kompetenta barnet och vi strävar efter att få barnen att tänka själva.

 

Eftersom alla barn är eller kommer att bli minst tvåspråkiga jobbar vi med språken i alla aktiviteter på skolan. 

 

Förskolan är till för att lägga grunden till ett livslångt lärande. Vi erbjuder barnen en pedagogik där välbefinnande, lärande och att att hand om varandra bildar en helhet.  Vi strävar efter att barnen alltid är stimulerade, får tillräckliga utmaningar för att lära sig och utvecklas. I våra dagliga aktiviteter främjar vi fri lek, kreativitet och glädjen att lära sig nya saker.  Vi arbetar för att skydda barnets eget intresse, i att lära sig och tillgodose sig nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Lek är en viktig del av barnets utveckling och vi använder oss av leken medvetet I våra aktiviteter. Barn lär sig och bearbetar händelser genom att leka. Under leken lär sig barnen sociala färdigheter, att vänta på sin tur. osv.

 

Varje morgon har vi morgonsamling med sång och sagoläsning. Mellanmål och lunch är andra fasta dagliga rutiner. Under dagen ges också alla barn tid att utveckla sina egna ideer, sin fantasi och kreativitet, både inomhus och utomhus. Varje dag har vi utomhusaktiviteter, oavsett vädret!

 

Under skolåret jobbar vi med olika teman. Vi har kreativa aktiviteter såsom teater, bakning,konst och hantverk alltid på barnens egen nivå. Barnen har musik två gånger i veckan med skolans egna musiklärare. Grovmotoriska aktiviteter såsom sport och spel är också något vi gör regelbundet , och när vi kan använder vi oss av skolans gymnastiksal.