Internationella sektionen

Undervisningsspråket på den Internationella sektionen är engelska. Vi erbjuder Preschool (Förskola 2-4 år), Primary (låg- och mellanstadiet 5-11 år), Secondary (högstadiet 11-16 år) och Sixth form (Gymnasium 16-18 år).

 

Enligt det spanska systemet så placeras barnet enligt sitt födelseår (januari-december) och inte efter det akademiska året (september-agusti) vilket man gör i Storbritannien. För elever som kommer från andra skolsystem kan detta ändras. Vi försöker att alltid placera eleven i den årsgrupp / klass som är den lämpligaste med tanke på elevens akademiska nivå och mognad.