Antagningskrav

Internationella sektionen

 

2-3 åriga: Inga förkunskaper i engelska krävs.

 

Reception: Inga förkunskaper i engelska krävs. Vi kan göra en språklig utvärdering. Plats erbjuds om läraren i fråga tror att den ansökande, med vår rekommendation av extra engelska under ett läsår, kan nå den nivå som behövs för att kunna följa undervisningen i Year 1.

 

Year 1: Grundläggande kunskaper i engelska krävs. Vi kräver en språklig utvärdering. Plats erbjuds om läraren i fråga tror att den ansökande, med vår rekommendation av extra engelska under ett läsår, kan nå den nivå som behövs för att kunna följa undervisningen i Year 1. 

 

Year 2: Goda kunskaper i engelska krävs. Eleven måste ha gått minst ett år på en engelsktalande skola eller ha kunskaper som motsvarar det. Plats erbjuds om läraren i fråga tror att den ansökande, med vår rekommendation av extra engelska under en termin, kan nå den nivå som behövs för att kunna följa undervisningen i Year 2.

 

Year 3: Mycket goda kunskaper i engelska krävs. Eleven måste ha gått minst två år på en engelsktalande skola eller ha kunskaper som motsvarar det. Plats erbjuds om läraren i fråga tror att den ansökande, med vår rekommendation av extra engelska under en termin, kan nå den nivå som behövs för att kunna följa undervisningen i Year 3.

 

Year 4 och uppåt: Mycket goda kunskaper i engelska krävs. Eleven måste ha gått minst (för ”Year 4”, 3 år, För ”Year 5” 4 år, osv.) på en engelsktalande skola eller ha kunskaper som motsvarar det. Plats erbjuds om läraren i fråga tror att den ansökande, med vår rekommendation av extra engelska under en termin, kan nå den nivå som behövs för att kunna följa undervisningen.

 

I de fall där förkunskaperna i engelska inte uppnås men eleven ifråga visar goda kunskaper i andra ämnen, kan eleven erbjudas en plats och anmäla sig till det engelska stödprogrammet.