Den Skandinaviska skolan i Madrid är en svensk utlandsskola med 75 års erfarenhet av att bedriva svensk undervisning i utlandsmiljö.

Vi erbjuder förskola (från två år), grundskola och gymnasium.

Vi har en skandinavisk och en internationell sektion, både baserat på skandinavisk pedagogik och värderingar.

I den skandinaviska sektionen är undervisningen på svenska och följer svensk läroplan. Elever på den internationella delen följer Cambridge-programmet och all undervisning är på engelska.

Vision & Mission

En skola som både unga och vuxna ser fram att komma till.
En skola man ska vara stolt över.
En skola som uppmuntrar ett livslångt lärande.

Vår skola erbjuder undervisning baserad på en Skandinavisk undervisningsfilosofi. Med huvud och hjärta, för att på så sätt nå sin fulla potential, bli lyckliga och ansvarsfulla medborgare i en ständigt föränderlig värld.

Pedagogik

Den Skandinaviska filosofin är baserad på att varje barn är en komplett människa, som har rätt till omsorg, respekt och på samma gång vägledning samt råd för att hjälpa barnet att utveckla sin fullständiga potential i en trygg och stabil omgivning där barnet är uppmuntrad till att lära sig av sina egna misstag.

Musikprofil

Alla elever deltar från den nivån dom nått här på skolan eller någon annan stans. Det spelar ingen roll om du är halvproffs eller nybörjare, vi lär oss tillsammans från den nivå vi befinner oss på.

01. Huvud

Vi inspirerar våra elever till att vara lyckliga, kreativa och med en önskan att lära sig för livet. Vi uppmuntrar dem ständigt till att tänka själva och uttrycka sina egna åsikter.

02. Hjärta

Vi lär våra elever att respektera alla olika synpunkter, att visa empati för andras situation och att utveckla en långsiktig förståelse för sina handlingar.

03. Mål

Vi vill uppnå alla mål i de svenska/Cambridge läroplaner.

Vi erbjuder förskola, grundskola och även gymnasium. Vi har en svensk och en engelsk sektion, baserade på skandinaviska pedagogik och värderingar.

Boka ett besök