Sixth Form

Sixth Form är de två sista åren innan universitetet (Year 12 och 13 i Cambridge systemet).

I  Sixth Form erbjuder vi mycket individualiserade studieprogram, här kan eleverna välja det som dom verkligen är intresserade av. I Year 12 väljer eleverna några få ämnen som studeras mycket ingående. Vid slutet av Year 13 bör eleverna ha avslutat sitt kursarbete och genomgå externa A-nivå prov från Cambridge på de ämnen dom har valt.

Genom att koncentrera sig på några få ämnen, Cambridges A-nivåproram erbjuder våra elever att utveckla sina färdigheter och förstå hur dessa kan utnyttjas på universitetsnivå och även längre. Vi tror att våran Skandinaviskbaserade filosfi och strategi för lärande passer mycket bra ihop med Cambridge programmet, som syftar till att utveckla elever som är:

  • Självsäkra och kan jobba med olika typer av information och ideer – både egna och andras.
  • Ansvarsfulla mot sig själva och respektfulla gentemot andra.
  • Reflekterande i sin inlärning och på det sättet utveckla sin förmåga att lära sig och utrustas för nya framtida utmaningar.
  • Engagerade, socialt och intellektuellt redo att ta ett steg ut i världen.

Under The sixth form fortsätter alla elever att studera engelska och förbereda sig för att ta en erkänd kvalifikation som passar deras behov och förmåga, som till exempel ”IELTS” (International English Language Testing System) eller ”Cambridge Advanced”.

 

Om man blir godkänd på proven med A-level kan man söka till vilket universitet som helst i hela världen. På samma sätt kan de elever med spansk bakgrund söka till alla spanska universitet. Med sin brittiska A-level får dom CAU (Calificación de Acceso a la Universidad) automatiskt. Både spansktalande och ej spansktalande elever kan göra specifika prov (Pruebas específicas) för att på så sätt höja sitt medelbetyg och höja chanserna att kunna komma in på den universitetsutbildning som dom har valt.. 

 

För att kunna börja på Sixth Form måste man ha en mycket hög nivå engelska och ha studerat IGCSE med goda betyg eller komma från ett annat skolsystem med liknande resultat.