Gymnasium

Gymnasiet består delvis av elever som bor med sina familjer i Madrid och av våra gäststudenter.  Gäststudenterna brukar studera hos oss ett år, vanligtvis det andra gymnasieåret, genom att på så sätt byta ut ett år i Sverige mot ett år i Madrid.

Skolan erbjuder följande gymnasieprogram, som alla är förberedande för universitet i Sverige, Spanien eller någon annanstans.

  • Naturvetenskapsprogrammet

  • Samhällsvetenskapsprogrammet

  • Ekonomiprogrammet

Vår gymnasieskola kännetecknas av att vi har små grupper och nära relation mellan personal och elever. Eleverna får den uppmärksamhet  och hjälp som dom behöver för att lyckas med sina studier och för att förbereda dem för livet.

Under hela gymnasietiden fortsätter de elever som har spanska som modersmål att studera spansk litteratur och samhällskunskap (Lengua y literatura españolas y Cultura española) enligt den spanska läroplanen utarbetad av det Spanska utbildningsministeriet. Efter att ha fått godkänt i dessa ämnen, tillsammans med en kombination av ämnen från den svenska läroplanen, får eleven det spanska godkännadent “Título de Ed. Secundaria” efter det första gymnasieåret och ”Titulo de Bachillerato” efter det tredje gymnasieåret.

Efter att ha fått godkända gymnasiebetyg har eleverna möjlighet att studera vid svenska universitet. De elever som också har haft spanska som modersmål har även möjlighet att komma in på spanska universitet, dom får ”Calificación de Acceso a la Universidad” (CAU) automatiskt. Både spansktalande och icke spansktalande kan göra prov ”pruebas especificas” för att på så sätt höja sitt medelbetyg och på så sätt öka chanserna på att komma in på det universitetprogram dom har valt.