Tillstånd och ackreditering

Den skandinaviska sektionen är underordnad skolverket som kontrollerar verksamheten. Skolverket inspekterar skolan. Enligt den senaste inspektionen, maj 2018, fann Skolverket att skolan uppfyllde alla krav som ställs från Skolverket. Rapporten kan hittas här.

Den Internationella sektionen är auktoriserad av regionala myndigheter efter inspektion av NABSS och certifiering av British Council.

NABSS Report 2017

NABSS Report 2019

NABSS Report 2022

Skolan är godkänd av “Cambridge Assessment International Education” (Centre Number ES623) och har tillåtelse att erbjuda undervisning på förskola, låg- mellan- högstadie, och även på gymnasienivå.

Skolan är också godkänd som en internationell skola av “Council of International Schools” (CIS) och även avNew England Association of Schools and Colleges” (NEASC).

Skolan är också godkänd av det spanska utbildningsministeriet för att erbjuda spanska och utländska elever utbildning på skolan. Skolans utbildning övervakas av den spanska skolmyndigheten, Ministerio de Educación.

 

 

The Good School Guide säger så här om vår skola: The Good School Guide.