Vision och Mål

Vision

 

Vår vision är att den Skandinaviska skolan i Madrid ska vara ett ställe dit både unga och vuxna ser fram emot att komma, en skola att vara stolt över, en skola som uppmanar till ett livslångt lärande.

Mål

 

Våra mål skrevs ner och bestämdes av en föräldragrupp, tillsammans med personal och styrelsemedlemmar och visar våra viktigaste värden. 

 

Vår skola erbjuder en utbilding baserad på den Skandinaviska pedagogikens filosofi. Med huvud och hjärta hjälper vi eleverna att nå sin fulla potential och bli lyckliga, ansvarstagande medborgare i en värld som ständigt förändras. 

 

Huvud: Vi inspirerar våra elever, att vara lyckliga, kreativa och med en önskan att lära för livet. Vi uppmuntrar dem att tänka själva och uttrycka sina egna åsikter. 

Hjärta: Vi lär våra elever att respektera alla olika synpunkter, att visa empati för andras situation och att utveckla en långsiktig förståelse för sina handlingar.