Primary

Eleverna börjar Year 1, vilket är detsamma som Förskoleklass. Eleverna forsätter på primary upp till Year 6.

Glädje och kreativitet ligger alltid i centrum för allt vi gör. Varje elev har sin egen röst och lärarna intresserar sig för att varje elev ska kunna lära sig så mycket som möjligt. Vi strävar efter att varje elev ska utveckla en kärlek till ett livslångt lärande och bli självständiga individer.

Fokus ligger alltid på lärande och välbefinnande, vi arbetar hårt med att skapa en miljö som inte bara ser till betyg och provresultat. Men självklart  är prov och betyg viktiga för skolan som helhet för att uppnå läroplanernas krav. Vid slutet av Year 6 har eleverna sina första externa prov, Cambridge Checkpoints i engelska, matematik och naturvetenskap.

 

Ämnena som man studerar på “primary” är engelska, spanska, matematik, naturvetenskap, samhällskunskap, gymnastik,  ICT, bild, musik och teknik. Alla årskurser i Primary har också en lektion i veckan kallad ”life talk”. På dessa lektioner talar vi om värderingar som är viktiga för oss, speciellt genom att använda vårt anti mobbningsprogram ”KiVa.

Vi besöker också museum, teatrar och historiska platser som är en del av vår utbildning. Vi organiserar också många olika idrottsdagar under året. 

 

På Primary har man en klassföreståndare som undervisar i de flesta ämnen, men i ämnen som musik, bild, gymnastik, svenska och spanska undervisar ämneslärare.   

För att bli antagen på Primary måste man ha en ganska hög nivå i engelska. De elever som inte uppnår kraven på engelska kan bli antagna under förutsättning att dom tar extra engelskalektioner (English support programme).