Grundskolan

Vi erbjuder förskoleklass upp till och med Åk 9 enligt den svenska läroplanen. Alla lektioner hålls på svenska utom språk lektionerna. Skolverket övervakar verksamheten. 

Den svenska läroplanen gäller efter överenskommelse  även för andra nordiska elever.

Vi vill inspirera kreativitet och en önskan till ett livslångt lärande. Vi uppmanar våra elever att tänka kritiskt, så att dom på så sätt kan bilda sin egen åsikt. Eleverna får även lära sig att respektera  andras åsikter och att visa empati för andras situation.

 

För att göra övergången mellan förskola till grundskola smidigare brukar barnen på förskolan arbeta mer intensivt med förskoleklass under vårterminen.  Den Skandinaviska skolan erbjuder en flexibel skolstart vid sex eller sju års ålder. 

Vi erbjuder åldersintegrerad och individualiserad utbildning. Alla arbetar i sin egen takt, oberoende av vad deras klasskompisar gör. Gruppsamhörigheten är viktig. Därför arbetar vi även med hela klassen och genom vår musikprofil skapar vi sammanhållning mellan åldrar och grupper. Under skolåret har vi många konserter av olika slag och med olika teman.

 

Vi tar hänsyn till varje elevs utvecklingsnivå och förmåga. Alla elever har en egen individualiserad utvecklingsplan. Eleverna uppmuntras att själva ta ansvar för sina studier genom att planera delar av veckoprogrammet. Vi arbetar inte bara i klassrummet, vi besöker också museum, teatrar, konserter, studerar naturen och åker på olika skolresor. Förmågan att samarbeta, uttrycka åsikter och att kunna lyssna och respektera andra är mycket viktigt. 

 

Alla elever studerar spanska. Skolan är godkänd av det spanska utbildningsministeriet, som också övervakar vårt spanska program. Lärare med spanska som modersmål, har ytterligare undervisning i spansk  litteratur, och samhällsstudier (Lengua y Literatura españolas y Cultura española) enligt den spanska läroplanen.  Alla dessa lärare har spansk kvalificerad lärarutbildning. De elever som inte studerar spanska som modersmål, studerar spanska som andraspråk..