Eftermiddagsaktiviteter och utökad tid

Den vanliga skoldagen börjar kl.9:00 (8:50 för International secondary) och slutar kl.15:50 (16:00 för Högstadie- och Gymnasieelever). 

 

Efter ordinarie skoltid erbjuder skolan utökad tid samt eftermiddagsaktiviteter. 

 

Utökad skoltid

 

Förskolan: Skolan erbjuder utökad tid mot en extra avgift. Föräldrar som har anmält sig till utökad skoltid kan lämna barnen från 08:15 och hämta dem senast kl. 17.30.

Grundskolan:  På morgonen finns ingen utökad tid för elever i Förskoleklass/ Year 1 och uppåt. Elever som kommer innan kl.9:00 kan vara i trädgården tills lektionerna börjar. 

På eftermiddagarna finns det utökad tid för elever i Förskoleklass/Year 1 upp till Åk3/Year4. 

 

Eftermiddagsaktiviteter

 

Efter att lektionerna slutar kl. 15:50 så erbjuds en mängd olika eftermiddagsaktiviteter. Sång, ensemblespel eller andra musikaktiviteter, schack, fotboll, dans, gymnastik, keramik, Tech Talent, osv.

De yngre eleverna blir hämtade i sina klassrum för att gå till den valda aktiviteten, som vanligtvis håller på en timma.