Anmälan

För mer information om skolan, anmäl dig till våra online / on-site öppethus-dagar. 

Alla möten hålls vanligtvis på engelska.

 

Klicka här för att anmäla dig till en av våra virtuella öppethus-dagar

 

 


 

Skolan har en “öppen antagning” och tar emot anmälningar under hela skolåret. Om det finns väntelista så har syskon och/eller elever med nordiskt ursprung förtur. Skolan strävar också efter att få balans mellan pojkar/flickor, åldrar och språkkunskaper.

Besök skolan

 

Kontakta oss och boka en tid till en av våra ”öppethus-dagar”. Skicka ett email till: colegio@escandinavo.com inkludera följande:

 1. Barnets namn
 2. Födelsedatum
 3. Vilken årskurs ni är intresserade av
 4. Nuvarande skola och årskurs
 5. Vilken avdelning ni är intresserade av (Skandinaviska eller Internationella) 
 6. Telefonnummer
 7. Annan information som kan vara viktig för oss att veta
 8. Var fick ni först höra om vår skola?

Vi kommer att svara med de tillgängliga datum.

DSC_5571
DSC_5410

ANSÖKAN OM PLATS

 

 1. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten (finns att ladda ner på vänster sida) tillsammans med efterfrågade dokument

 2. Betala anmälningsavgiften

 3. Så snart skolan fått ansökningsblankett och anmälningsblankett så skriver vi upp barnet/barnen på väntelista. Du erhåller ett mejl som bekräftar detta

 4. Om anmälan är för Föreskoleklass eller högre är det möjligt att vi bjuder in den sökande till ett språkutvärdering i undervsiningsspråket (svenska eller engelska)

 5. I februari bekräftar vi plats till våra nuvarande familjer och i mars börjar vi erbjuda platser till elever på väntelistan

 6. I mitten av mars ska du ha hört från oss, antingen med erbjudande om plats för kommande skolår eller bekräftelse att vi inte har möjlighet att erbjuda plats

 7. För att bekräfta en erbjuden plats måste inskrivningsavgiften betalas

 8. Om vi inte kan erbjuda någon plats så kan eleven antingen stå kvar på väntelistan eller tas bort

 9. Vi erbjuder också plats under skolåret om det finns lediga platser

 10. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor colegio@escandinavo.com
**Aviso legal**
Conforme a la Ley Orgánica, 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que nos faciliten serán incluidos y tratados en un fichero titularidad del Colegio Escandinavo para la tramitación de solicitudes, gestión y los cumplimientos propios de su actividad.
El Colegio Escandinavo garantiza la confidencialidad de todos los datos facilitados por sus clientes. Además de los mínimos establecidos por la legislación, la recogida y tratamiento de los datos se efectúan bajo niveles de seguridad que impiden la pérdida o manipulación de los datos.
El tutor puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a dicho fichero, por escrito, remitiendo dicha petición al Colegio Escandinavo, Camino Ancho, 14, 28109 Alcobendas.