Skandinaviska sektionen

Vi erbjuder förskola för barn i åldrarna 2-4 år, grundskola från och med 5 eller 6 år (Förskoleklass) och Gymnasium (16-18 år).