Styrelse och ledning

Den skandinaviska skolan i Madrid ägs av en ideell förening utan något vinstsyfte, där ägarna är föräldrar och målsmän till dom elever som går på skolan. Föreningen är registrerad i Spanien och lyder därför under spansk lag när det kommer till saker som administration, ekonomi och anställning av personal.

 

Styrelsen

 

Styrelsen är ett verkställande organ som styr skolan med det övergripande ansvaret för personal, utbildning, ekonomi och administration. Styrelsen utser en rektor som ansvarar för pedagogisk verksamhet och skolans dagliga aktiviteter.

 

I årsberättelsen, som presenteras på Årsmötet i oktober varje år, redocisar styrelsen för de beslut som har tagits under året och hur dom ekonomiska resurserna har använts. Det är på Årsmötet som styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna budgetåret och godkänner budgeten för nästkommande år. 

 

Styrelsen består av:

Sanna Orkan

Ordförande

Susanna Lindblom

Vice-ordförande

Annika Boman

Sekreterare

Claes Arnrup

Kassör

Joakim Nilsson

Personal-representant

Mats Jakobsson

Personal-representant

Jenny Dettmann

Rektor

Denis Aramburu

Ledamot

Malin Svensson

Ledamot

Paul Zander

Ledamot

Karl-Johan Malmgren

Ledamot

Antonia Wigström

Ledamot

Andreas Karlsson

Ledamot

Stina Lundén

Ny suppleant

Kristoffer Eliasson

Skolverkets representant

Management

 

Skolans ledningsgrupp består av: 

Jenny Dettmann, Rektor
Johanna Lööf, Biträdande rektor
Robert Stott, Head of International Secondary
Nuria Arrese, Directora Técnica