Hem Gäststudenter
Gäststudenter

Svenska gymnasister på samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig och ekonomisk  inriktning och på naturvetenskapsprogrammets naturvetenskapliga inriktning har möjlighet att under ett annorlunda läsår vara gästelever vid Skandinaviska skolan i Madrid. Vi välkomnar även elever i år 2 på ekonomiprogrammet och humanistiska programmet.

Att under ett år studera på Skandinaviska Skolan i Madrid är en bra merit för framtiden inte minst med tanke på att spanska är det näst största språket i världen. Vår skola har omkring trehundra elever totalt och av dessa går just nu sextio på gymnasiet.. Om man läser årskurs två här, studerar man det tredje året på sin hemskola i Sverige och de elever som väljer att studera det tredje året här firar ett traditionellt studentfirande här på skolan. Vi har gästelever från hela Sverige. De flesta stannar ett läsår, men vissa en termin och andra blir kvar i flera år.

Förutom de vanliga kurserna, får eleverna en fördjupad kunskap om Spanien genom de två kurserna inriktade på Spanien: Kultur- och idehistoria (100 poäng) och HumSam(100 poäng). Elevernas kunskaper i spanska förbättras rejält under året i Madrid. Alla elever från Sverige studerar spanska på sin nivå men mycket av spanskan lär man sig också i sin spanska familj.

Vi kan ta emot cirka sextio gästelever per läsår och utlovar en personlig undervisning med engagerade lärare.

Eleverna bor i spanska familjer, vilket utvecklar deras språk och ger kunskap om det spanska sättet att leva. På skolan serveras lunch och man når skolan med kommunal transport eller skolbuss.

Mycket snabbt lär sig ungdomarna Madrid, en av Europas mest intressanta huvudstäder. Nöjeslivet finns där, men också kultur, arkitektur och en annan miljö än hemma.

I Madrid finns ett mycket stort utbud av sport. Självfallet finns där fotbollen med Real Madrid, Atletico Madrid och Getafe, men också skidåkning, tennis, dans, basket etc. Skolan hjälper till med kontakter om man vill idrotta.

Året på Skandinaviska skolan kan ses som ett mellanting mellan ett år som utbytesstudent och ett år hemma i Sverige. Man är i en helt ny omgivning, mitt i ett världsspråk och en sexmiljonersstad, man tar med sig sina poäng hem, ofta dessutom med fina resultat, och man har en sorts hemlik trygghet i skolan där man kan tala svenska och få det stöd man som ung människa behöver.